Du er her:

Samarbeidsutvalg

 

Samarbeidsutvalget i LInken består av 2 representanter for foreldrene, 2 representanter for personalet samt styrer.

Representantene velges for ett år av gangen og samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Samarbeidsutvalget (SU) møtes etter behov og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Styrer innkaller til første møte om høsten. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeie for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Det har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 

Representanter i SU 2016 /2017 er:

Christer Rønnåbakk og Marius Hillestad (for foreldrene)

Randi Pettersen og Astrid Andreassen (for de ansatte)

Ingri Høyer        (styrer)